Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

Tết dương lịch 2022, Toàn bộ hệ thống của Hỗ trợ mua hàng nghỉ 01 ngày 01/01/2022. 

Thứ 2 ngày 03/01/2022, Toàn bộ hệ thống sẽ trở lại làm việc bình thường.

Hỗ trợ mua hàng kính chúc quý khách hàng năm mới nhiều thành công!