Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ VẬN CHUYỂN

Từ ngày 12/05/2021, Hỗ trợ mua hàng bắt đầu điều chỉnh giảm phí vận chuyển.

Theo đó các đơn hàng kho Trung Quốc phát hàng từ ngày 12/05/2021, khi về đến Việt Nam sẽ được áp dụng biểu phí vận chuyển mới này.Cụ thể biểu phí mới như sau:

Không yêu cầu trọng lượng tối thiểu

                 

Bảng phí vận chuyển theo trọng lượng đến kho Hà Nội (vnđ/kg)

 

Bảng phí vận chuyển theo trọng lượng đến kho Sài Gòn (vnđ/kg)

KG

VIP1

VIP2

VIP3

VIP4

VIP5

 

KG

VIP1

VIP2

VIP3

VIP4

VIP5

0-9.99

     34,000

     33,000

     32,000

     31,000

     30,000

 

 0-9.99

     44,000

     43,000

     42,000

     41,000

     40,000

10-29.99

     33,000

     32,000

     31,000

     30,000

     30,000

 

 10-29.99

     43,000

     42,000

     41,000

     40,000

     40,000

30-59.99

     32,000

     31,000

     30,000

     30,000

     30,000

 

 30-59.99

     42,000

     41,000

     40,000

     40,000

     40,000

60-99.99

     31,000

     30,000

     30,000

     30,000

     30,000

 

 60-99.99

     41,000

     40,000

     40,000

     40,000

     40,000

100+

     30,000

     30,000

     30,000

     30,000

     30,000

 

 100+

     40,000

     40,000

     40,000

     40,000

     40,000

                         

Hàng nhẹ được quy đổi theo công thức dài *rộng*cao/6000 = trọng lượng tính phí

     

(Hàng nhẹ là hàng có kích thước kiện hàng (dài*rộng*cao)/6000 > số kg thực tế