Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO BIỂU PHÍ VẬN CHUYỂN MỚI

 

Từ ngày 04/03/2021, Hỗ trợ mua hàng bắt đầu áp dụng biểu phí vận chuyển mới.

Theo đó các đơn hàng kho Trung Quốc phát hàng từ ngày 04/3/2021, khi về đến Việt Nam sẽ được áp dụng biểu phí vận chuyển mới này.Cụ thể biểu phí mới như sau:

Không yêu cầu trọng lượng tối thiểu

                 

 

Bảng phí vận chuyển theo trọng lượng đến kho Hà Nội (vnđ/ kg)

 

Bảng phí vận chuyển theo trọng lượng đến kho Sài Gòn  (vnđ/ kg)

KG

VIP1

VIP2

VIP3

VIP4

VIP5

 

KG

VIP1

VIP2

VIP3

VIP4

VIP5

 

0-9.99

     41,000

     40,000

     39,000

     38,000

     37,000

 

 0-9.99

     51,000

     50,000

     49,000

     48,000

     47,000

 

10-29.99

     40,000

     39,000

     38,000

     37,000

     37,000

 

 10-29.99

     50,000

     49,000

     48,000

     47,000

     47,000

 

30-59.99

     39,000

     38,000

     37,000

     37,000

     37,000

 

 30-59.99

     49,000

     48,000

     47,000

     47,000

     47,000

 

60-99.99

     38,000

     37,000

     37,000

     37,000

     37,000

 

 60-99.99

     48,000

     47,000

     47,000

     47,000

     47,000

 

100+

     37,000

     37,000

     37,000

     37,000

     37,000

 

 100+

     47,000

     47,000

     47,000

     47,000

     47,000

 

 

 

                     

 

Hàng nhẹ được quy đổi theo công thức: dài x rộng x cao/7000= trọng lượng tính phí

 

Ghi chú: Hàng nhẹ là hàng có kích thước kiện hàng (dài *rộng*cao)/7000> số kg thực tế