Thông báo nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5/2018

2018-04-28

Ngày lễ kỷ niệm thống nhất đất nước của Việt Nam và ngày quốc tế lao động, lịch nghỉ của Hỗ trợ mua hàng cả 2 phía Việt Nam và Trung Quốc như sau: 

Nghỉ 02 ngày 30/4/2018 và 01/05/2018, 

Chủ nhật ngày 29/4/2018, phía Trung Quốc vẫn xác nhận đơn, xác nhận thanh toán và đặt hàng bình thường

Thu 4 ngày 02/05/2018 toàn bộ hệ thống Hỗ trợ mua hàng sẽ làm việc trở lại bình thường. 

Chúc quý khách hàng một kỳ nghỉ vễ nhiều niềm vui!


Next
Prev