Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ GIÁ

Từ 12H00 ngày 03/10/2022, Hỗ trợ mua hàng điều chỉnh giảm tỷ giá còn 3590.