Thông báo mới nhất

CÁCH TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN CỦA HỆ THỐNG MỚI

Hệ thống mới áp dụng mức phí vận chuyển theo cấp độ thành viên từ VIP 1 đến VIP5.

- Khách hàng có thể xem cấp độ thành viên hiện tại trong phần Trung tâm hội viên.

- Cấp độ thành viên được hệ thống tính tự động dựa trên tổng tiền đã chi tiêu, mật độ lên đơn hàng thường xuyên và thời gian gắn bó của từng khách hàng.

- Bảng phí vận chuyển cho các cấp độ thành viên cụ thể như sau:

Không yêu cầu trọng lượng tối thiểu

   

Bảng phí vc theo trọng lượng đến kho Hà Nội (vnđ/ kg)

KG

vip1

vip2

vip3

vip4

vip5

0-9.99

32.500

30.500

29.500

28.500

27.500

10-29.99

30.500

29.500

28.500

27.500

27.500

30-59.99

29.500

28.500

27.500

27.500

27.500

60-99.99

28.500

27.500

27.500

27.500

27.500

100+

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

           

Bảng phí vc theo trọng lượng đến kho Sài Gòn (vnđ/ kg)

KG

vip1

vip2

vip3

vip4

vip5

0-9.99

42.500

40.500

39.500

38.500

37.500

10-29.99

40.500

39.500

38.500

37.500

37.500

30-59.99

39.500

38.500

37.500

37.500

37.500

60-99.99

38.500

37.500

37.500

37.500

37.500

100+

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

           

Hàng nhẹ được quy đổi theo công thức : dài x rộng x cao/ 7000= trọng lượng tính phí

Ghi chú: Hàng nhẹ là hàng có kích thước kiện hàng ( dài *rộng* cao)/ 7000 > số kg thực tế