Thông báo mới nhất

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MUA HÀNG VÀ LỊCH NGHỈ TẾT 2023

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MUA HÀNG VÀ LỊCH NGHỈ TẾT 2023

  1. Tết dương lịch 2023, toàn bộ hệ thống mua hàng nghỉ 02 ngày (từ ngày 31/12/2022 đến hết  ngày 01/01/2023)
  2. KẾ HOẠCH MUA HÀNG VÀ NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

+ Ngày mua hàng cuối cùng trước nghỉ Tết: 04/01/2023 (tức ngày 13 âm lịch)

+ Ngày kho Trung Quốc phát lô hàng cuối cùng về Việt Nam : 09/01/2023 (tức ngày 18 âm lịch)

+ Toàn bộ hệ thống của Hỗ trợ mua hàng nghỉ Tết từ  20/1/2023 đến hết 26/1/2023 (tức từ 29 tết đến hết mùng 5 Tết âm lịch)

Hỗ trợ mua hàng xin thông báo để Quý khách hàng chủ động trong kế hoạch đặt hàng.