Chi phí

1,Hỗ trợ khách hàng mua hàng tại các website mua sắm như: taobao, 1688, tmall, chúng tôi sẽ không thu phí làm thủ tục của khách hàng.

Hàng chuyển từ bên bán đến kho hàng của chúng tôi tại Trung Quốc, chi phí sẽ được tính theo giá thực tế bên bán cung cấp.

Hàng sau khi mua xong cần 3-7 ngày để chuyển từ bên bán về kho hàng công ty chúng tôi bên Trung Quốc.


2, Phí chuyển phát từ Trung Quốc về Việt Nam ( tính phí ít nhất từ 1kg trở lên)

Phí vận chuyển đường bộ từ Trung Quốc về Việt Nam: 

0 kg-4.99 kg,27.000 VND

5 kg-19.99 kg,25.000 VND

20 kg-49.99 kg,23.000 VND

50 kg -99.99 kg,21.000 VND

100 kg-199.99 kg,19.000 VND

200 kg-∞,17.000 VND


(Đối với hàng hóa khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ tính giá vận chuyển theo thể tích, một mét khối = 2.300.000 VND)


Vận chuyển đường bộ: Tính từ ngày Trung Quốc bắt đầu giao hàng, khoảng 3-5 ngày sau hàng sẽ về đến Hà Nội, Việt Nam.


3, Sau khi hàng được chuyển từ Trung Quốc về Hà Nội, Việt Nam, khách hàng có thể đến tận kho lấy hàng, hoặc cũng có thể dùng chuyển phát thường, chuyển phát nhanh tại Việt Nam.v.v. ( trước mắt tại Việt Nam chúng tôi chỉ có kho hàng tại Hà Nội)